Tarieven

De tarieven voor 2021 zijn als volgt:

 

Intake+behandeling  65 minuten €60
Vervolgbehandeling van ongeveer

50 minuten

€50

 

 

 

Betaling

Na afloop van de behandeling ontvangt u een factuur.

Deze factuur kunt u contant betalen,of via een betaalverzoek.

 

Behandeling is volgens afspraak. vriendelijk vraag ik u om bij verhindering uw behandeling minimaal 24 uur van tevoren te wijzigen of te annuleren, anders ben ik genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 Vergoeding

De praktijk is aangesloten bij de:

 

VNRT,Vereniging van nederlands Reflexzone Therapeuten

 

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaneren en Complementaire Zorg

 

De praktijk is aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidzorg). Dit is een door de overheid erkende geschillencommisie volgens de WKKGZ. Meer uitleg over de klachtenregeling vindt U op:

https://www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/

http://www.degeschillencommissie.nl/

 

 

Raadpleeg uw verzekeraar of u voetreflexbehanelingen vergoed krijgt. 

Bij de onderstaande zorgverzekeraars is het mogelijk om een voetreflexbehandelingen vergoed te krijgen.

 

Vergoedingenoverzicht per 1 januari 2021
 
Bond van Europese Reflexologen (BER)

Vereniging van Nederlandse ReflexzorgRegister Beroepsoefenaren Complementaire Zorg


Let op!
De vergoeding is afhankelijk van het aanvullende pakket dat de verzekerde bij bovenstaande maatschappij heeft afgesloten.
De hoogte van de vergoeding kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.